Asociația Prematurilor dezvoltă în România programe dedicate copiilor născuți prematur, părintilor și personalului medical de la Neonatologie și reunește experți din diferite discipline pentru a ȋmbunătăţi calitatea serviciilor publice de sănătate din România.

De la începutul anului 2018, Asociația Prematurilor a derulat proiecte care au avut impact pentru 1000 de beneficiari la Centrul de Excelență în Prematuritate și în maternități.

Astfel, în această direcție, ONG-ul a obținut certificatul de acreditare în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare și este autorizat să le acorde beneficiarilor pe perioadă nedeterminată.

Certificatul de acreditare a fost eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România.

Diana Gamulescu “Aceasta acreditare este o garanție că derulăm proiecte serioase, sustenabile și necesare. Certificarea ne asigură poziția unui ONG credibil, care oferă servicii la standarde înalte, concepute special pentru a acoperi golurile din sistemul public de sănătate prin echipa multidisciplinara din cadrul Asociației Prematurilor. 

 Devenim astfel singurul ONG din România validat de autorități pentru a derula poiecte sociale destinate familiilor cu prematuri“ susține Diana Gămulescu, Fondatoarea și Președinta Asociația Prematurilor.

Certificatul de acreditare validează serviciile sociale pe care le acordăm la Centrul de Excelență în Prematuritate și în maternitățile neonatale din România și respectarea principiile fundamentale menționate în lege, referitoare la:

–  modul de lucru cu beneficiarul (respectarea individualității fiecărei persoane; respectarea libertății de a alege serviciul social în funcție de nevoia socială; eliminarea oricărei forme de discriminare; respectarea vieții intime; respectarea confidențialității)

-modul de organizare a serviciului (asigurarea calității, a flexibilității și a accesibilității; asigurarea accesului la informație; asigurarea drepturilor și a siguranței beneficiarilor; dezvoltarea parteneriatului)

 

 

Despre Asociația Prematurilor

Asociația Prematurilor dezvoltă în România programe dedicate copiilor născuți prematur, părintilor și personalului medical de la Neonatologie și reunește experți din diferite discipline, părinti, reprezentanți din mass-media și VIP-uri pentru a ȋmbunătăţi calitatea serviciilor publice de sănătate din România.

Asociația Prematurilor este membră EFCNI, European Foundation for the Care of Newborn Infants- singura organizație pan-europeană care reprezintă interesele prematurilor și ale nou născuților și reunește organizații de părinti din întreaga lume, cadre medicale din diferite specialități, având ca scop comun îmbunătățirea pe termen lung a sănătății acestora, prin programe de prevenție, tratament, îngrijire și suport celebrează și în România Ziua Mondială a Prematurităţii.

 

Contact:

Diana Gămulescu

Președinte Asociaţia Prematurilor

Email: diana.gamulescu@asociatiaprematurilor.ro

Telefon: 0737 933 511

Website: www.asociatiaprematurilor.ro

Facebook: https://www.facebook.com/asociatiaprematurilor

Blog: www.dianagamulescu.ro